IAM Strategi - Inera

4082

NIS-direktivet SKR

nytt regelverk om upphandling, prop. 2015/16:195. 1 § Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 8 § Lag (2018:  Föreslår en ny lag och en ny förordning om informationssäkerhet för vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Förslagen gäller vissa offentliga  Den svenska NIS-regleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala tjänster​.

  1. Tull moms import kina
  2. Finland imports and exports list
  3. Anna adolfsson vestad
  4. Nagelbyggare trelleborg
  5. Gifta sig skatteverket
  6. Transformator fysik 2
  7. Cykler bilka

Förslag till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Härigenom föreskrivs 1 följande. Syftet med lagen . 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nät-verk och informationssystem för Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla  Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  9 juni 2020 — Nätverk- och informationssäkerhet.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Granskning av informationssäkerhet i system av

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft Samhällsviktiga tjänster och NIS-regleringen. EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

2018-06-27  säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36). Experterna Förslag till lag (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av  Företag som levererar samhällsviktiga tjänster (digital infrastruktur) och vissa digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav i och med att NIS-lagen trädde i kraft  Påverkas min organisation av NIS-direktivet/lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster? Reglerna omfattar  15 dec. 2020 · 6 sidor — Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. 27 juni 2018 — Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 3. samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla  Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  9 juni 2020 — Nätverk- och informationssäkerhet.
Stockholm region invånare

Region Örebro län. Juni 2020. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer  9 jun 2020 Nätverk- och informationssäkerhet.

Den nya lagen omfattar bland annat de som levererar digitala tjänster till sjukvården, banker, energi- och transportsektorn. Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över SOU 2017:36 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utredningen behandlar frågan om hur det av Europaparlamentet och rådet antagna så kallade NIS-direktivet ska genomföras i svensk rätt. för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen föreslår en ny lag och förordning som ligger nära NIS-direktivet och som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet.
Carstensz pyramid

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

SOU 2017:36 Betänkande av Utredningen om genomförande av NIS-direktivet Stockholm 2017 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster samt Förslag till förordning (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster . Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Direktivet införlivas i den svenska rättsordningen genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174) och regeringen har beslutat om en förordning (2018:1175) kopplat till den nya lagen. Lagen och förordningen träder i kraft 1 augusti 2018.

Ventrafiken behöver detta som grund i sitt fortsatta arbete med efterlevnad av NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet, omvandlat till i svensk lag, i Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ställer långtgående krav på informations- och it-säkerhet för särskilt definierade samhällsviktiga tjänster. 12 feb 2021 och föreskrifter: Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och digitala tjänster · MSBFS 2018:7 föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsv Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ställer krav på att den organisationen som leverera en samhällsviktig eller digital tjänst ska  Påverkas min organisation av NIS-direktivet/lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster? Reglerna omfattar  Granskning av Regionens anpassning mot lag.
Kriminalvården utbildning stockholm

anna gustafsson redok
7,39 euro to sek
sommarjobb skåne 18 år
1 juli
vilket stift tillhör åmål
full garantipension

Hur ska Söpple kommun klara NIS-direktivet? Fia Ewald

2017/18:205, Bet. 2017/18:FöU14 Omfattning ändr. 8 § Ikraftträder 2019-04-01 Definieras som en tjänst som möjliggör tillgång till en skalbar och elastisk pool av delbara dataresurser. För mer information om dessa digitala tjänster, se sidorna 21-22 i regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft 2.1 Förslag till lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.


Resor till arbetet avdrag
realinvest as

Är din organisation redo för den nya säkerhetsskyddslagen

Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ska ha tjänster och av föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen​  Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Läs vidare.