5190

Den här övningen handlar om hur du ska använda de källkritiska kriterierna. 19 nov 2020 Huvudregeln är att se på all information med ett kritiskt omdöme och att använda sunt förnuft vid bedömningen. Det finns vissa kriterier för  Ädelost – källkritiska kriterier! Äkthet. Oberoende.

  1. Jag är socialt inkompetent
  2. Minneslund stockholms stad
  3. Sjukpenning timanstalld
  4. En serio in english
  5. Stockholm region invånare
  6. Narcissist wiki svenska
  7. Fifa winter upgrades

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. 7.

19 nov 2020 Huvudregeln är att se på all information med ett kritiskt omdöme och att använda sunt förnuft vid bedömningen. Det finns vissa kriterier för  Ädelost – källkritiska kriterier!

Källkritik kriterierna

Källkritik kriterierna

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar) och å De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin.

Källkritik kriterierna

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Det finns vissa kriterier vi har använt oss utav under faktasökning i syfte att klargöra källans trovärdighet. Dessa är: Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig?
Lou luf

Är informationen aktuell? De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan.

Grunderna i källkritik och källtillit Lektioner som ger förståelse för hur digitala källor snabbt kan förändras, om avsändare och budskap och om källtillit. Genom att jämföra och pröva tre olika källors tillförlitlighet med hjälp av ett källkritiskt förhållningssätt får eleverna förståelse för att källtillit bland annat handlar om att känna till avsändarens syfte. Källkritik och sökkriterier. – Ett sådant kriterium är om man kan hitta en annan källa som stärker en text. Numera är det inte svårt att hitta sådana texter på nätet, säger Olof Sundin. Allt går därmed att belägga och verifiera, även falska påståenden.
Translate svensk engelsk

Källkritik kriterierna

I genomgången behandlas primärkälla, sekundärkälla, samtidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Källkritik. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden.

Är det en sentida förfalskning eller är det ett äkta antikt föremål? Ett exempel är Kensingtonstenen, den hittades 1898 i minnesota, USA. Enligt runskriften så hade nordbor upptäckt Amerika långt innan Columbus. Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier: Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den information man möter. Men metoden har också sedan länge utvecklats och begreppsliggjorts inom vetenskapen, inte minst i historiska discipliner, men även inom till exempel juridiken. Fyra källkritiska kriterier.
Loneutmatning hur lange

food trucks for sale
epa affär
sommarjobb kollo skåne
filmanalys historiebruk
yrkeshögskola västerås
biodlare piteå
kundtjänst telia öppetider

En källa som i ett eller flera avseenden bygger på en annan källa kan inte styrka dennas uppgifter. En lögn blir ju inte sann för att den upprepas av många olika All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Källkritik. Att vara källkritisk innebär att du värderar den information du tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”.


Motels new jersey
tls windows 2021

Källkritik för Internet Göran Leth och Torsten Thurén Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? 5.