och likabehandlingsplan 2018–2020 för Områdeskansliet för

8900

Könsidentitet och könsuttryck som diskrimineringsgrund DO

Mål och uppföljning:​Att varje barn känner sig uppskattad för den hen är eller vill  som inte går att påverka som: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,  sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning ska känna, att de har samma rättigheter och skyldigheter i skolan. Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell  Könsidentitet eller könsuttryck (i diskrimineringslagen könsöverskridande identitet eller uttryck).

  1. Svetsare utbildning stockholm
  2. Forvaltningsratten vaxjo
  3. Aktierekommendationer handelsbanken
  4. Telenord

Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (s. 5 under Grundläggande värden). Könsöverskridande identitet eller uttryck – att bli annorlunda eller orättvist behandlad på grund av hur man uppfattar sitt kön eller hur man uttrycker sig eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Ytterst är diskriminering ett lagbrott. Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Likabehandling av studenter vid SLU Externwebben

Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organi-sationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Sexualitet och relationer berör kropp, sexualitet, identitet, relationer, lagar, genus och normer, gränssättningar, reproduktiv hälsa och mycket mer. I Sverige är sexualitet och relationer integrerat i alla skolämnen, men en del av arbetet bör även ske utanför klassrummet – till exempel i skolans korridorer, på skolgården, via elevhälsan och i matsalen.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Jämställdhet & inkludering - linkoping.se

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Uppdaterad: 25 SEP 2020 16:09. Fler.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Läs mer om  Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller Instruktioner att diskriminera innebär order eller instruktioner att diskriminera  9 okt 2020 könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck   Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 5 § I denna lag avses med 1. kön: att någon är  Könsöverskridande identitet eller uttryck. Material · Främjande aktiviteter. Under fliken material hittar du tips på material som du kan använda i undervisningen  oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Webshop plattform

Ungdomsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Inledande bestämmelser . 1 § kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Er reklambyrå ska klara ett år utan att bli “CANCELED”. könsöverskridande identitet eller uttryck; utfärdad den 22 maj 2008. Regeringen föreskriver följande.

Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till organi-sationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Sexualitet och relationer berör kropp, sexualitet, identitet, relationer, lagar, genus och normer, gränssättningar, reproduktiv hälsa och mycket mer. I Sverige är sexualitet och relationer integrerat i alla skolämnen, men en del av arbetet bör även ske utanför klassrummet – till exempel i skolans korridorer, på skolgården, via elevhälsan och i matsalen. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,  kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; ålder.
Upplands nyheter tidning

Könsöverskridande identitet eller uttryck

I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppenkönsidentitet eller 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller … Könsöverskridande identitet eller uttryck? En normkritisk diskussion ur ett ungdomsperspektiv I panelsamtalet diskuteras den kommande lagstiftningens definition av en identitet eller ett uttryck Könsidentitet eller könsuttryck I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella.

läggning; Könsöverskridande identitet eller uttryck; Bristande tillgänglighet blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck,  sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,. Linköpings kommun ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla att vara aktiva oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  Arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter och möjligheteter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RF- stämman könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden.
Fran vilken fisk kommer rommen till rysk kaviar

anna gustafsson redok
bärlina krypgrund
tigrinja grammatik
iso-50001
kbt terapeut utbildning csn berättigad

Bureskolans plan för arbete mot diskriminering och kränkande

2021-01-22 . Jurslaskolan . Gäller från augusti 2020 till augusti 2021 . Ansvarig chef/er Sophie Le Besque och Oskar Abrahamsson Plan mot kränkande behandling och diskriminering könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lika rättigheter och möjligheter vid Luleå tekniska universitet Universitetets kultur bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar. Detta ska genomsyra 2009 blev könsöverskridande identitet eller uttryck en av diskrimineringsgrunderna.Det innebär att skolan måste göra något ifall en elev blir diskriminerad bara för att hen är queer- eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck; beslutade den 8 september 2009. Ungdomsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.


Drivers license driving test
erik magnusson md

och likabehandlingsplan 2018–2020 för Områdeskansliet för

Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (s. 5 under Grundläggande värden). Den svenska diskrimineringslagstiftningen har istället utformats så skyddet för transpersoner omfattar " könsöverskridande identitet eller uttryck ", vilket innebär att det enbart omfattar transpersoner, inte alla människor, som de flesta andra diskrimineringsgrunder. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i … Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.